Hoteliku KOPERNIK przy zamku w Lidzbarku Warmińskim

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są Gościom hotelu na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 12.00.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu z góry.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę. Hotel może obciążyć opłatą kartę Gościa
 5. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości i podpisanie Karty meldunkowej, co jest akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Gościa dla potrzeb realizacji umowy najmu zawartej z Hotelikiem KOPERNIK.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
  Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści jednakże pokój do godz. 16.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 7. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom; osoby nie zameldowane w hoteliku mogą przebywać w pokoju w godz. 7.00-22.00.
 8. Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, wyrządzając szkody na mieniu hotelowym lub innych gości albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub osobach trzecich.
 9. Hotelik świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku uwag do jakości świadczonych usług, Goście proszeni są do ich zgłaszania w Recepcji hoteliku.
 10. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych lub rzeczy i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przed hotelem jest bezpłatny i niestrzeżony.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub osób Go odwiedzających.
 12. W Hoteliku KOPERNIK obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 – 6.00
 13. Na terenie Hoteliku KOPERNIK obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, a po zamknięciu drzwi klucz oddać w Recepcji Hotelu.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany w karcie meldunkowej. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące po tym czasie hotel może je przekazać na cele charytatywne lub do użytku Publicznego.
 16. Zasady zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet rezerwacji pokoi:
  A/ do 6 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zaliczki są zwracane w 100%,
  B/ do 4 tygodni przed zarezerwowanym terminem, zaliczki są zwracane w 50% bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych,
  C/do 2 tygodni przed zarezerwowanym terminem zaliczki nie są zwracane.
 17. Jeżeli Hotelik poniesie znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, która na życzenie Gościa miała niestandardowy charakter, Gość, który tej rezerwacji dokonał, może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wys. 50% ceny rezerwacji.
 18. Zakaz wprowadzania i przebywania zwierząt w obiekcie.